Spreekuur


Inloopspreekuur

 

Op dit spreekuur kunt u komen als u één klacht heeft die in

5 minuten behandeld kan worden.

Voorbeelden van dit soort klachten zijn: hoesten, keelpijn, hooikoorts, huidproblemen en kleine blessures.

 

Voor het inloopspreekuur kunt u zich melden aan de balie.

 

Bij inschatting van een langere tijdsduur kunt u verwezen worden naar het afsprakenspreekuur.

 

Let op: Het inloopspreekuur heeft een beperkt aantal plaatsen.

Dit betekent VOL = VOL.

 

 Spreekuur op afspraak

 

Het spreekuur op afspraak wordt gehouden op iedere werkdag.

Per consult kunt u één vraag of klacht bespreken, als u langer denkt nodig te hebben bijvoorbeeld voor uitgebreide problemen, of u wilt met meer personen tegelijk komen, dan kunt u bij het maken van de afspraak om meer tijd vragen.

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistente is,net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Voor het spreekuur op afspraak zult u tevoren een afspraak dienen te maken.

Dit kan door op de dag zelf te bellen tot 9.00 uur.


No Show


Heeft  u een afspraak en bent u  verhinderd?


Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. 

Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid bij de patient in rekening te brengen.


Verwijskaart voor specialist


Hiervoor gelieve een afspraak te maken voor het spreekuur op afspraak.